Hướng về miền Trung lũ lụt

Trong thời điểm lũ lụt, nhân dân cả nước vừa phải đồng lòng chống dịch, vừa phải cứu lũ. Trong giờ khắc đó, tinh thần dân tộc tương thân tương ái một lần nữa bùng cháy như ngọn lửa giữa đêm đen. Một làn song từ thiện dân lên mạnh mẽ trong cộng đồng, chạy đua với lũ hướng về miền Trung.